KONEURAKOINTI

 

Yrityksen toiminta on painottunut suurimman osan ajasta turpeen tuotantoon, johon löytyy omasta takaa kalustoa ja vankka ammattitaito. Yritys on ollut mukana myös uusien soiden tekemisessä.

Olennaisena osana siihen kuuluu vesiensuojelurakenteiden rakentaminen. Tähän kuuluu pintavalutuskenttien ja kosteikkojen teko ja sitä ammattitaitoa sekä siinä käytettävää kalustoa voi hyödyntää tulevaisuudessakin esim. metsänjalostuksessa. Kosteikkoja rakentamalla voidaan tehokkaasti vähentää maa- ja metsätaloudesta vesiin valuvia rehevöittäviä ravinteita. (lisää aiheesta WWF/kosteikot)

Soita on myös kunnostettu, kun ne ovat poistuneet tuotannosta. Tuotannosta poistetuille soille yleisin jälkikäyttömuoto on metsittäminen, laidunkäyttö sekä viljely. Suopohja soveltuu myös lintujärviksi tai uudelleen soistettavaksi. 

Järvi     Pelto

PE-FORSS OY on tehnyt myös koneurakointia olemassa olevalla kalustollaan.

Yrityksellä on oma halli Siikalatvalla Pulkkilassa. 


Halli

Hallilla on tehty pääsääntöisesti oman kaluston huollot sekä korin korjaukset ja maalaukset.

Esim. hitsaukset, hiekkapuhallukset, maalaukset ja letkunteot onnistuvat hallitiloissa muillekin.