KULJETUS


Yrityksellä on 4 yhdistelmäajoneuvoa sekä lavetti.

Energiaturpeen kuljetus voimalaitoksille tapahtuu laitoksesta riippuen joko peräpurkuautolla tai sivukippiautolla.

Autot soveltuvat myös hakkeen kuljetukseen.

Lavetilla on tehty pääsääntöisesti omien koneiden siirrot, mutta jatkossa lisätään siirtoja myös muille urakoitsijoille.